Staan voor projecten die duurzaam zijn en impact creëren voor de doelgroep.

Hoe zorgt een organisatie er voor dat de projecten waar ze in investeren ook het beoogde effect hebben? Met de inzet van mijn ervaring met vele projecten in Afrika, mijn bedrijfskundige invalshoek en de drive om mensen en organisaties vanuit hun talenten te laten groeien kan ik in een voorbereidende fase waarde toevoegen in de opzet, aanpak en uitvoering van een project. Hierbij kan het gaan om op een participatieve manier een business plan te maken, de verbindende link te zijn tussen een NGO en bedrijfsleven of inhoudelijk mee te denken over de visie en aanpak van projecten.