Mijn leven en werk als Bojang doe ik vanuit:

  • Compassie
inleven in de situatie van anderen, begrijpen, herkennen en actie ondernemen
  • Open minded
met een open blik mogelijkheden zien en benutten en ook anderen deze laten ontdekken
  • Eenvoud
zaken helder en simpel benaderen, focus houden en afmaken waar ik aan begin
  • Liefde
voor anderen en voor mezelf om daarmee warmte en verbinding te brengen en te ontvangen

Ik ga er van uit dat ieder mens over talenten en kwaliteiten beschikt waarmee zij of hij succesvol in haar of zijn werk en leven kan zijn. Mijn toegevoegde waarde is om haar of hem die te laten ontdekken, te laten groeien, te gaan inzetten en te delen met anderen.

Dit heb ik tot uiting gebracht in mijn logo: de zon en regen zijn er om zaadjes uit te laten groeien tot een bloem, die zich ontwikkelt tot een vrucht die zich weer kan delen; voeding geven aan persoonlijke ontwikkeling, richtingaanwijzer zijn om talenten te laten groeien, stimulans zijn om te gaan voor de kracht en kwaliteiten in jezelf